Stichting Bewustzijn en Wetenschap

Vrijplaats voor spelen met bewustzijn

Er is iets fundamenteels aan het veranderen in onze 21e eeuwse globale maatschappij. Steeds meer mensen erkennen het belang van zin geven: van het geven van betekenis aan gebeurtenissen, aan organisaties, en aan hun eigen leven. Daardoor groeit aandacht voor ons bewustzijn: we zijn toenemend bewust en toenemend bewust dat we bewust zijn.

Tegelijkertijd is de manier waarop onze huidige maatschappij de werkelijkheid begrijpt deterministisch. Wetenschap streeft naar objectiviteit: naar een neutrale houding ten opzichte van wie waarneemt, wie wetenschap bedrijft, en van diens interpretatie van de waarnemingen. Zulke wetenschappelijke objectiviteit is een illusie. Ook in de wetenschap is de rol van de waarnemer en diens standpunt bepalend voor de uitkomst.

Onze manier van leven wordt bedreigd door geopolitieke crises door menselijk toedoen. Om een veilige wereld te kunnen creëren waar mensenlevens betekenis hebben, hebben we een beter begrip nodig van de relatie tussen ons bewustzijn en de werkelijkheid. Een begrip dat ruimte laat voor niet weten, onzekerheid en spelen met die onzekerheid.

De Stichting Bewustzijn en Wetenschap stelt zich ten doel om het verklaringsgat tussen wetenschap en bewustzijn te dichten, zowel in termen van ons intuïtief als ons wetenschappelijk begrijpen. De Stichting stelt zich ten doel om de synergie tussen die twee gebieden te stimuleren, om wetenschap en bewustzijn te verbinden. Die verbinding is krachtiger dan de afzonderlijke benaderingen alleen. Deze twee vormen van weten zijn complementair én gelijkwaardig, en kunnen parallel onderzocht worden op een speelse manier. Dat is waar we voor staan.

Agenda →