Gebruiksvoorwaarden

Bewustzijnenwetenschap.nl (‘Stichting Bewsustzijn en Wetenschap’ of deze ‘Website’) heeft deze Gebruiksvoorwaarden geschreven als een overeenkomst tussen Bewustzijnenwetenschap.nl en u, de websitebezoeker. Door gebruik te maken van deze website accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden. Als u twijfelt, kunt u contact opnemen met Bewustzijnenwetenschap.nl of deze website niet langer gebruiken.

De Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 24 januari 2021. Ze moeten worden gelezen in combinatie met de Privacybeleid.

Uw Gebruik van deze Website

Door gebruik te maken van deze Website stemt u ermee in zich aan de wet te houden en de Website op geen enkele manier te beschadigen. U stemt er ook mee in om alle inhoud op deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze Website is beschermd door copyright en andere wetten van Nederland en soortgelijke wetten en internationale verdragen in het buitenland. U erkent dat alle inhoud op deze Website eigendom is van Bewustzijnenwetenschap.nl of haar licentiegevers (samen het intellectuele eigendom van Bewustzijnenwetenschap.nl).

Behalve zoals toegestaan in de sectie ‘Copyright Goedkeuring en Toestemming voor Gebruik’ of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bewustzijnenwetenschap.nl in andere gevallen, mag je de inhoud van deze Website op geen enkele manier gebruiken of reproduceren.

Copyright Goedkeuring en Toestemming om te Gebruiken

Inhoud op deze Website mag alleen worden gebruikt of gereproduceerd met de uitdrukkelijke toestemming van Bewustzijnenwetenschap.nl. Als Bewustzijnenwetenschap.nl je de inhoud ervan laat gebruiken, moet de volgende copyrightmelding op alle kopieën van dergelijke inhoud verschijnen:

“Copyright Bewustzijnenwetenschap.nl”

Handelsmerken

De handelsmerken op deze Website zijn eigendom van Bewustzijnenwetenschap.nl, haar leveranciers of haar licentiegevers. U mag deze handelsmerken om welke reden dan ook niet gebruiken of reproduceren of toestaan dat ze worden gebruikt zonder, in het geval van onze handelsmerken, de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bewustzijnenwetenschap.nl of, in het geval van handelsmerken van derden, de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de relevant handelsmerk.

Feedback en ongevraagde inzendingen

Als je Bewustzijnenwetenschap.nl feedback geeft over deze website, geef je Bewustzijnenwetenschap.nl het recht om die feedback te gebruiken om deze website en al het andere dat het wil, te verbeteren. Bewustzijnenwetenschap.nl is niet verplicht om u enige vergoeding te betalen in verband met het gebruik van die feedback. Als u Bewustzijnenwetenschap.nl ongevraagd ideeën geeft, worden deze behandeld in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden; en ze worden als niet-vertrouwelijk beschouwd; en Bewustzijnenwetenschap.nl hoeft de bron niet te vermelden.

Cookies

Deze Website kan cookies gebruiken om u beter van dienst te zijn. Raadpleeg het Privacybeleid voor meer informatie over cookies die op deze Website worden gebruikt.

Vrijwaringen

Bewustzijnenwetenschap.nl geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid, actualiteit of volledigheid van inhoud of materiaal op deze Website. Bewustzijnenwetenschap.nl biedt deze Website en aanverwante informatie en diensten aan in de huidige staat zonder enige vorm van garantie.

Bewustzijnenwetenschap.nl en haar leveranciers of licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor problemen die zich voordoen in verband met het gebruik van deze Website of het vertrouwen op enige informatie op deze Website.

Beschikbaarheid

Af en toe wordt deze Website onderbroken. Bewustzijnenwetenschap.nl garandeert niet dat deze Website foutloos, zonder onderbreking of zonder ontwerpfouten zal worden bediend. Bewustzijnenwetenschap.nl is niet aansprakelijk jegens u als deze Website om welke reden dan ook niet langer beschikbaar, onderbroken of vertraagd is.

Kwaadaardige code

Bewustzijnenwetenschap.nl spant zich in om de introductie van virussen of andere ‘kwaadaardige code’ op deze Website en in digitale communicatie met betrekking tot deze Website te voorkomen. Bewustzijnenwetenschap.nl kan echter niet garanderen dat deze Website geen kwaadaardige code bevat. Bewustzijnenwetenschap.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die te wijten is aan kwaadaardige code.

Veiligheid

Bewustzijnenwetenschap.nl spant zich in om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen. Er is echter altijd een risico van ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke informatie op deze Website. Bewustzijnenwetenschap.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of verliezen die u lijdt als gevolg van ongeautoriseerde toegang.

Veranderingen

Bewustzijnenwetenschap.nl heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud of een ander deel van deze Website toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Bewustzijnenwetenschap.nl heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de Gebruiksvoorwaarden om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en de Nederlandse rechtbanken hebben de niet-exclusieve bevoegdheid om geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden te horen en te beslechten.

Neem voor vragen over de Gebruiksvoorwaarden contact op met Bewustzijnenwetenschap.nl.