Over Ons

De Stichting Bewustzijn en Wetenschap verbindt twee pijlers (van het bestaan) die in de huidige tijd los van elkaar zijn komen te staan: wetenschap en bewustzijn. Bewustzijn is meer dan een emergente eigenschap van fysische hersenprocessen. Bewustzijn is van invloed op materie, niet alleen andersom. Acceptatie en begrip van deze wisselwerking zal ons helpen om een zinvollere en duurzame wereld te creëren.

De Stichting Bewustzijn en Wetenschap adviseert rondom wetenschappelijk onderzoek naar bewustzijn en voert onderzoek uit naar bewustzijn en de rol van bewustzijn in wetenschap. De Stichting ondersteunt individuen en groepen in het ontwikkelen van hun bewustzijn. Ook ontwikkelt de Stichting onderwijsmateriaal, geeft onderwijs en lezingen over bewustzijn.

Het bestuur van de Stichting Bewustzijn en Wetenschap bestaat uit Sarah Durston en Leonieke Terpstra. Sarah en Leonieke zijn al hun hele leven bevriend. Sarah is gepromoveerd in de neurowetenschappen en is hoogleraar in het UMC Utrecht. Daar leidde ze 18 jaar het NICHE-lab voor onderzoek naar hersenontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen. Momenteel is ze als fellow verbonden aan het Institute for Advanced Study van de Universiteit van Amsterdam. Leonieke is gepromoveerd in de kinderendocrinologie, is kinderarts (n.p.) en kinderpsychiater. Zij is inhoudelijk verantwoordelijk voor de eetstoornissenkliniek van Levvel in Amsterdam.

Jaar- en Financiële Verslagen

Jaarrekening 2020