Privacybeleid

Bewustzijnenwetenschap.nl (‘Stichting Bewustzijn en Wetenscjhap’ of deze ‘Website’) neemt privacy serieus en doet haar best om te voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP), EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR, Engels) en de ePrivacy-richtlijn (EPD, Engels).

Om deze Website te laten functioneren, om bepaalde functies te bieden, om te worden onderhouden en om geschikte inhoud te bieden, kunnen de Website en aanverwante diensten persoonlijke gegevens over u en uw gebruik van de Website vastleggen en gebruiken. Dit Privacybeleid moet samen met de Gebruiksvoorwaarden worden gelezen.

Als u zich niet prettig voelt bij dit Privacybeleid of het idee dat deze website en aanverwante diensten persoonlijke informatie vastleggen, gebruiken of opslaan, heeft u de vrijheid om deze Website niet te gebruiken.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 januari 2021.

Welke Informatie wordt Vastgelegd

Bewustzijnenwetenschap.nl legt alleen de minimale hoeveelheid essentiële persoonlijke informatie vast die het nodig acht om bepaalde websitefuncties te bieden, om het gebruik te analyseren en om de veiligheid van de Website te verbeteren.

Expliciete vs Impliciete Gegevens

Persoonlijke gegevens die direct worden gevraagd en die door u worden getypt, worden expliciete gegevens genoemd. Sommige expliciete gegevens zijn vereist om toegang te krijgen tot functionaliteit, andere zijn optioneel. Pagina’s op deze Website die om expliciete persoonsgegevens vragen, zijn;

 • Reactieformulieren
 • Contact Formulier
 • Nieuwsbrief Formulier

Expliciete gegevens die rechtstreeks op deze Website worden gevraagd, zijn vaak identificeerbaar en omvatten;

 • Naam
 • E-mailadres
 • Website (optioneel)
 • Reactietekst
 • Contact Onderwerp
 • Contact Bericht

Impliciete gegevens die u indirect geeft door een pagina op deze Website te bezoeken, zijn vaak anoniem en omvatten;

 • IP adres
 • Datum- en tijdstempels
 • Apparaat
 • Software besturingssysteem
 • Browser en resolutie
 • Taal
 • Verwijzende pagina’s
 • Website-activiteit inclusief pagina’s die u heeft bezocht

IP adres

Een IP-adres is een unieke referentie (zoals een telefoonnummer) die een apparaat moet gebruiken en delen wanneer het verbinding maakt met internet. IP-adressen kunnen worden gebruikt om uw apparaat en zijn locatie te identificeren. IP-adressen kunnen als identificeerbare informatie worden beschouwd, vooral in combinatie met andere expliciete gegevens.

Als u een reactie achterlaat, wordt uw IP-adres samen met uw naam en e-mailadres geregistreerd voor de beveiliging van de Website. Bewustzijnenwetenschap.nl gebruikt Akismet-software om SPAM uit reacties te filteren door IP-adressen te analyseren. In alle andere gevallen waarin IP-adressen worden vastgelegd via de Website, maakt Bewustzijnenwetenschap.nl IP-adressen anoniem.

Hoe en Waarom Persoonlijke Gegevens worden Vastgelegd

Er zijn verschillende technieken en pagina’s die worden gebruikt om gegevens op deze Website vast te leggen. Over het algemeen worden identificeerbare persoonlijke gegevens expliciet door u verstrekt in formulieren, terwijl anonieme persoonlijke gegevens impliciet worden verstrekt wanneer u een pagina van de Website bezoekt.

Reacties

De mogelijkheid om een reactie achter te laten wordt soms als formulier onder aan een pagina aangeboden. Dit formulier vraagt expliciet om uw naam, e-mailadres, website (optioneel) en reactietekst. Bij het indienen van een reactie wordt ook uw volledige IP-adres geregistreerd. Deze identificeerbare informatie wordt opgeslagen in een database op de Bewustzijnenwetenschap.nl-webserver.

De naam en reactie die u opgeeft, worden openbaar gemaakt. Bewustzijnenwetenschap.nl raadt u daarom aan om geen identificeerbare informatie in de reactietekst te plaatsen. Bewustzijnenwetenschap.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade als gevolg van persoonlijke gegevens die op deze manier worden gedeeld. Als u per ongeluk persoonlijke informatie verstrekt, kunt u contact opnemen met Bewustzijnenwetenschap.nl om deze te laten bewerken of verwijderen. Bewustzijnenwetenschap.nl zal dat zo snel mogelijk doen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij jou.

Mocht u persoonlijke gegevens tegenkomen die door andere websitebezoekers zijn ingediend, dan mag u die gegevens niet gebruiken op een manier die de privacy van de bezoekers schendt en kunt u contact opnemen met Bewustzijnenwetenschap.nl zodat de bezoeker op de hoogte kan worden gebracht en de gegevens kunnen worden gewijzigd of verwijderd.

SPAM wordt automatisch door Akismet afgewezen en van de website verwijderd. Om de veiligheid verder te verhogen, worden hyperlinks verwijderd uit de auteur en reactietekst. SPAM wordt automatisch door Akismet afgewezen en van de website verwijderd. Om de veiligheid verder te verhogen, worden hyperlinks verwijderd uit de auteur en reactietekst. Alleen <p> <b> <strong> <em> <code> en <strike> HTML-tags zijn toegestaan in reacties.

De eerste reactie die een bezoeker indient, wordt gemodereerd door Bewustzijnenwetenschap.nl voordat deze wordt gepubliceerd. Dit kan even duren. Daarna worden reacties achtergelaten met dezelfde naam en hetzelfde e-mailadres niet gemodereerd voordat ze worden gepubliceerd. Goedgekeurde reacties worden op de Bewustzijnenwetenschap.nl webserver opgeslagen en op de website getoond. Bewustzijnenwetenschap.nl behoudt zich het recht voor om gepubliceerde reacties naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook te verwijderen.

Wanneer een bezoeker een reactie plaatst, wordt een e-mail met identificeerbare informatie naar Bewustzijnenwetenschap.nl gestuurd. Deze e-mail en alle daaropvolgende correspondentie wordt opgeslagen op de Bewustzijnenwetenschap.nl e-mailserver. Bewustzijnenwetenschap.nl verwijdert deze informatie periodiek zodra een interactie is beëindigd.

Contact Formulier

Bewustzijnenwetenschap.nl heeft een contactformulier dat bezoekers kunnen gebruiken om Bewustzijnenwetenschap.nl een bericht te sturen. Dit formulier verzamelt expliciet de naam, het e-mailadres, het berichtonderwerp en de berichtcommentaar van de bezoeker. Zonder deze informatie kan Bewustzijnenwetenschap.nl uw vragen niet beantwoorden.

Wanneer een bezoeker een contactformulier indient, wordt er een e-mail naar Bewustzijnenwetenschap.nl gestuurd. Deze e-mail en alle daaropvolgende correspondentie wordt opgeslagen op de Bewustzijnenwetenschap.nl e-mailserver. Bewustzijnenwetenschap.nl verwijdert deze informatie periodiek zodra het contactverzoek is afgerond.

Nieuwsbrief Formulier

Bewustzijnenwetenschap.nl heeft een nieuwsbriefformulier waarmee bezoekers zich kunnen abonneren op de nieuwsbrief. Dit formulier verzamelt expliciet de naam en het e-mailadres van de bezoeker die nodig zijn om zich te abonneren op de nieuwsbrief.

Wanneer een bezoeker een aanmeldingsformulier voor een nieuwsbrief indient, wordt er een e-mail naar Bewustzijnenwetenschap.nl gestuurd. Deze e-mail en alle daaropvolgende correspondentie wordt opgeslagen op de Bewustzijnenwetenschap.nl e-mailserver. Bewustzijnenwetenschap.nl verwijdert deze informatie periodiek zodra een interactie is beëindigd.

De abonnementsinformatie wordt ook naar de Bewustzijnenwetenschap.nl nieuwsbriefdienst Mailchimp gestuurd. Met behulp van een systeem genaamd dubbele opt-in, zal Mailchimp een bezoeker een bevestigingsmail sturen. Zodra de bezoeker een ‘dubbel’ heeft bevestigd via de Mailchimp-e-mail, heeft de bezoeker zich aangemeld voor de nieuwsbrief.

Abonneegegevens blijven op de Mailchimp-servers totdat de abonnee zich uitschrijft of Bewustzijnenwetenschap.nl ze uit de service verwijdert. Raadpleeg het AVG-nalevingsbeleid (GDPR) van Mailchimp (Engels) voor meer informatie.

Bewustzijnenwetenschap.nl verstuurt periodiek nieuwsbrieven. Een abonnee heeft de mogelijkheid om zich uit te schrijven via een link in die e-mails. Een abonnee kan ook de nieuwsbriefpagina bezoeken, waar een link hem rechtstreeks naar een uitschrijfpagina leidt.

E-mail

De contact- en nieuwsbriefformulieren sturen een e-mail naar Bewustzijnenwetenschap.nl. Op deze manier verzonden e-mails gebruiken een speciale Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) authenticatieserver en poorten voor extra veiligheid.

Dit kan een volgende e-mailcommunicatie initiëren. Daaropvolgende e-mailcorrespondentie kan gebruikmaken van open SMTP-relayservers. De inhoud van deze volgende e-mails kan ook persoonlijke gegevens bevatten. Hoewel Bewustzijnenwetenschap.nl alle zorg zal besteden, is latere e-mailcorrespondentie met persoonlijke gegevens de verantwoordelijkheid van de initiërende bezoeker. Bewustzijnenwetenschap.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade als gevolg van persoonlijke gegevens die worden gedeeld in latere e-mailcommunicatie.

Volgende e-mails worden opgeslagen op de e-mailserver van Bewustzijnenwetenschap.nl en de e-mailserver die door de bezoeker wordt gebruikt. Bewustzijnenwetenschap.nl verwijdert periodiek informatie die op zijn server wordt bewaard zodra een interactie is beëindigd. De bezoeker is verantwoordelijk voor het verwijderen van de e-mails die op hun e-mailserver staan.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die een website opslaat in de browser van een bezoeker. Cookies kunnen door een website worden gebruikt om gegevens te verzamelen over websitegebruik of de bezoeker en hoe deze toegang krijgen tot internet. Bewustzijnenwetenschap.nl volgt de wet en richtlijnen van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP), EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR, Engels) en de ePrivacy-richtlijn (EPD) met betrekking tot cookies.

Bewustzijnenwetenschap.nl gebruikt geen permanente marketingcookies van derden.

Bewustzijnenwetenschap.nl gebruikt drie first-party, permanente cookies. Er is één strikt noodzakelijke cookie (AMP-CONSENT) en één voorkeurscookie (wp_gdpr_cookie_preference), beide gebruikt om de privacy te controleren. Eén statistiekencookie (_ga) wordt gebruikt om websiteanalyses te bieden. Alle cookies op Bewustzijnenwetenschap.nl worden geaggregeerd en / of geanonimiseerd.

AMP-CONSENT

Dit is een strikt noodzakelijke cookie die deel uitmaakt van het Google AMP-framework. Het is toegestaan zonder toestemming. De cookie wordt gebruikt om de privacy en toestemming van een bezoeker te beheren. Het is een permanente cookie die na 12 maanden vervalt, tenzij eerder gewist.

wp_gdpr_cookie_preferences

Dit is een voorkeur- of functionaliteitscookie die werkt met de AMP-CONSENT-cookie. Het wordt pas opgeslagen nadat een bezoeker toestemming heeft gegeven via de cookiemelding onderaan de webpagina’s. Het slaat de toestemming van de bezoekers op en wordt gebruikt om de banner te verbergen zodra de cookiemelding is geaccepteerd. Het is een permanente cookie die na 12 maanden vervalt, tenzij eerder gewist.

_ga

Dit is een statistieken- of prestatiecookie die wordt gebruikt door Bewustzijnenwetenschap.nl en Google Analytics om anonieme bezoekersgegevens op elke pagina op de website vast te leggen. Het wordt pas opgeslagen nadat een bezoeker toestemming heeft gegeven via de cookiemelding onderaan de webpagina’s. Het is een permanente cookie die na 12 maanden vervalt, tenzij eerder gewist.

Bewustzijnenwetenschap.nl volgt de privacyvriendelijke instellingenhandleiding van de DPA van Google Analytics. Dit is in het bijzonder om u op de hoogte te stellen;

 • Deze Website maakt gebruik van de Google Analytics _ga cookie;
 • Deze Website heeft een overeenkomst gesloten met Google Analytics;
 • Het IP-adres van de bezoeker is geanonimiseerd;
 • Het delen van gegevens binnen Google Analytics is uitgeschakeld;
 • Deze Website maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics _ga cookie.

Hoe u kunt Bepalen welke Persoonlijke Gegevens worden Vastgelegd

De enige identificeerbare persoonlijke gegevens die door deze Website worden verzameld, worden gedaan via een reactie-, contact- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier. Als u geen van deze formulieren gebruikt, wordt het verzamelen van identificeerbare persoonlijke gegevens voorkomen. Als u een van deze formulieren indient, wordt dit geïnterpreteerd als uw toestemming voor Bewustzijnenwetenschap.nl om identificeerbare persoonlijke gegevens vast te leggen.

Als u niet instemt met de cookiemelding, worden de cookies wp_gdpr_cookie_preferences en _ga niet meer op uw apparaat opgeslagen. Dit voorkomt het verzamelen van anonieme persoonsgegevens.

Je hebt de mogelijkheid om de privacy- en beveiligingsinstellingen aan te passen op het apparaat en / of de browser die je gebruikt om toegang te krijgen tot internet. Bewustzijnenwetenschap.nl raadt u aan om cookies van derden te blokkeren en de trackingbeschermingsfuncties van uw browser aan te passen. Deze Website zal functioneren wanneer alle cookies worden geblokkeerd, maar Bewustzijnenwetenschap.nl raadt dit af. Als alle cookies zijn geblokkeerd, kunt u de cookiemelding onderaan de pagina’s niet verwijderen.

Er zijn aanvullende browserplug-ins, softwareprogramma’s en apps beschikbaar om uw online beveiliging en gegevensprivacy te beheren. Bewustzijnenwetenschap.nl raadt u aan services zoals Disconnect.me te overwegen.

Services van Derden

Bewustzijnenwetenschap.nl maakt gebruik van algemene diensten van derden om de websitepagina’s te bouwen en diensten en functies aan websitebezoekers te leveren. Diensten van derden omvatten de Mailchimp-nieuwsbriefservice, maar ook statische bronnen zoals lettertypen en software die worden aangevraagd en gedownload vanaf URL’s van derden wanneer u een webpagina opent. Browser-plug-ins zoals Disconnect.me kunnen u helpen bij te houden met welke sites en URL’s van derden contact wordt opgenomen door webpagina’s.

Elke keer dat een service van een derde wordt aangevraagd, kan die URL mogelijk persoonlijke gegevens vastleggen. De gegevens die worden vastgelegd door services van derden, vallen onder hun eigen privacybeleid. Bewustzijnenwetenschap.nl kan contact opnemen met de volgende services van derden bij het bedienen van webpagina’s;

Akismet

Akismet is een SPAM-filter dat werkt door informatie te combineren over SPAM die is vastgelegd op meer dan 5 miljoen deelnemende sites en vervolgens die SPAM-regels te gebruiken om toekomstige spam te blokkeren. Dit proces vereist dat Bewustzijnenwetenschap.nl communiceert en reactieformuliergegevens naar de Akismet-servers verzendt. De Akismet-service valt onder het privacybeleid van Automattic (Engels).

Mailchimp

Mailchimp wordt gebruikt om een expliciete nieuwsbriefservice te bieden. Dit proces vereist dat Bewustzijnenwetenschap.nl communiceert en nieuwsbriefformuliergegevens verzendt naar de MailChimp-servers. De Mailchimp-service valt onder het GDPR-nalevingsbeleid van Mailchimp.

ampproject.org, ampproject.net

Accelerated Mobile Pages (AMP) is een open source HTML-framework dat is geoptimaliseerd voor mobiel surfen op het web en bedoeld om websites sneller te laten laden. AMP-compatibele websites zoals Bewustzijnenwetenschap.nl geven pagina’s weer door componenten te downloaden van cdn.ampproject.org en contact op te nemen met ampproject.net. Deze AMP-services vallen onder het privacybeleid van Google.

www.google.com

De aanmeldingsformulieren voor contact en nieuwsbrief maken gebruik van een websitebeveiliging en anti-SPAM-service genaamd reCAPTCHA v3. De reCAPTCHA-service wordt aangeboden vanaf www.google.com en valt onder het privacybeleid van Google.

fonts.googleapis.com

Bewustzijnenwetenschap.nl gebruikt Google Fonts in zijn ontwerp. Deze lettertypen worden gedownload van fonts.googleapis.com of gstatic.com. De service fonts.googleapis.com valt onder het privacybeleid van Google.

gstatic.com

Gstatic is een domein dat door Google wordt gebruikt om verschillende statische inhoud te hosten, zoals lettertypen, afbeeldingen, CSS of JavaScript. De service gstatic.com valt onder het privacybeleid van Google.

gravatar.com

Een Gravatar is een afbeelding en een openbaar profiel dat je van site tot site volgt en naast je naam verschijnt wanneer je dingen doet zoals reacties geven of posten op een blog. Avatars helpen bij het identificeren van uw berichten op blogs en webforums. De service gravatar.com valt onder het privacybeleid van Automattic.

De onderstaande externe diensten worden alleen gecontacteerd als er toestemming voor cookies is verleend via de cookiemelding.

google-analytics.com

Google Analytics is een dienst voor websitestatistieken die wordt aangeboden door Google. Het wordt door Bewustzijnenwetenschap.nl gebruikt om websiteverkeer te analyseren. De service google-analytics.com valt onder het privacybeleid van Google.

googletagmanager.com

Google Tag Manager is een service waarmee websites tags aan webpagina’s kunnen toevoegen. Tags kunnen stukjes informatie zijn of gecodeerde instructies, zoals scripts die een actie activeren als ze op een pagina aanwezig zijn. Het Google Analytics-script wordt door Google Tag Manager als tag ingezet op alle Bewustzijnenwetenschap.nl-pagina’s. De service googletagmanager.com valt onder het privacybeleid van Google.

Hoe Persoonlijke Gegevens worden Opgeslagen en Beschermd

Persoonlijke informatie die op deze Website wordt verzameld, wordt opgeslagen in de bestands-, database- of e-mailserver van de website. Bewustzijnenwetenschap.nl maakt gebruik van een website, database en e-mailhostingservice met beveiligingsservices die omvatten;

 • Een Let’s Encrypt SSL-certificaat om informatie veilig via HTTPS over te dragen;
 • Malwarescanning en constant volgen en automatisch patchen van gedetecteerde beveiligingsrisico’s;
 • Webfilters om kwaadaardig verkeer te helpen blokkeren;
 • SQL-injectie detectie, algemene rootkit en bescherming tegen brute-force aanvallen;
 • Firewall bescherming;
 • Bescherming tegen DDoS-aanvallen door corrupt botverkeer te filteren (met NAWAS)

Bewustzijnenwetenschap.nl, afzonderlijk en via de diensten die door haar hostingservice worden geleverd, redelijke inspanningen leveren om de persoonlijke informatie die het bevat te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Delen van Persoonlijke Gegevens

Bewustzijnenwetenschap.nl zal geen persoonsgegevens delen met derden, met uitzondering van de hierboven beschreven situaties.

In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door Bewustzijnenwetenschap.nl verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen persoonsgegevens aan hen worden verstrekt na een expliciet en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid.

Toegang tot en Correctie van Persoonlijke Gegevens

U kunt toegang tot, correctie of verwijdering van alle persoonlijke informatie die Bewustzijnenwetenschap.nl over u heeft, aanvragen door contact op te nemen met ons. Bewustzijnenwetenschap.nl zal zo snel mogelijk reageren.

Websites van derden

Bewustzijnenwetenschap.nl kan links bevatten naar websites van derden. Bewustzijnenwetenschap.nl is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of hoe die websites persoonlijke informatie gebruiken die u hen verstrekt. Bewustzijnenwetenschap.nl raadt u aan het privacybeleid van die websites te lezen.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Bewustzijnenwetenschap.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken dit Privacybeleid op elk moment bij te werken of te herzien. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden onmiddellijk van kracht nadat ze op deze Website zijn geplaatst. Controleer dit Privacybeleid regelmatig op wijzigingen en updates. Voortgezet gebruik van deze Website nadat Bewustzijnenwetenschap.nl wijzigingen in dit Privacybeleid heeft geplaatst, betekent dat u akkoord gaat met die wijzigingen.

Toepasselijk Recht

Dit Privacybeleid wordt beheerst door Nederlands recht en de Nederlandse rechtbanken hebben de niet-exclusieve bevoegdheid om geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid te behandelen en te beslechten.

Neem voor vragen over het Privacybeleid contact op met Bewustzijnenwetenschap.nl.